complylog

Bied veilige en anonieme online mogelijkheden voor klokkenluiders

IntegrityLog is een gebruiksvriendelijke online tool waarmee klokkenluiders potentiële overtredingen veilig en anoniem kunnen melden

Automatische gemoedsrust

IntegrityLog kan uw klokkenluidersprocedure automatiseren, zodat u tijd bespaart en eenvoudig en veilig uw compliance kunt waarborgen. Alles wordt aangepast aan de vereisten van uw specifieke organisatie.

Uniek veilig portaal

U ontvangt uw eigen unieke URL voor klokkenluiders, die toegankelijk is voor uw medewerkers en voor uw compliance-team. We zorgen ervoor dat het proces volledig voldoet aan de lokale vereisten op het gebied van gegevensbeheer, en u kiest zelf of automatische meldingen worden toegepast.

Overzichtelijk dashboard met meldingen

Op ieder punt in het proces kunt u een dashboard oproepen met alle cases die onbevestigd, bijna verlopen of in beheer zijn, zodat u altijd weet waar u staat. U kunt ook altijd een rapport downloaden met nuttige informatie voor uw organisatie over het aantal en het soort meldingen, en hoeveel meldingen er in behandeling en afgesloten zijn.

De invoer van de Europese Klokkenluidersregeling heeft de druk opgevoerd om uw medewerkers en uw bedrijf effectief te beschermen

Interesse?

Vul het formulier in om een demonstratie aan te vragen