Een systeem voor monitoring van persoonlijke transacties is een softwareplatform dat wordt gebruikt om de persoonlijke handelsactiviteiten van medewerkers van financiële bedrijven te monitoren om marktmisbruik te voorkomen en eerlijkheid te waarborgen. Het speelt een cruciale rol in het waarborgen van naleving van regelgevende kaders, zoals MAR en MiFID II. Systemen voor naleving van persoonlijke rekening handel zijn specifiek gericht op het monitoren van de persoonlijke transacties die bedrijfsmedewerkers maken in de financiële instrumenten van zowel de organisatie waarvoor zij werken als van derden op de markt.

Sommige financiële bedrijven bouwen hun eigen systemen, afhankelijk van hun behoeften. Anderen gebruiken monitoringssystemen van derden die zijn ontworpen om te voldoen aan de relevante wetgeving.

Persoonlijke handel van werknemers onder MiFID II

De EU-regelgeving MiFID II benadrukt het belang van het monitoren van persoonlijke handelsactiviteiten van werknemers om belangenconflicten met klanten en andere illegale activiteiten te voorkomen. Het stelt ook dat werknemers persoonlijke transacties niet mogen gebruiken om marktmanipulatie of misbruik te plegen.

Belangrijke componenten van een systeem voor monitoring van persoonlijke transacties

Hier zijn de sleutelfactoren voor het waarborgen van een solide naleving van werknemershandel:

Detectie en beoordeling

Het monitoringsproces moet beoordelingscriteria voor waarschuwingen, beleid voor escalatie en passende sluitingsrichtlijnen omvatten.

Toezicht door het hoger management

Hierdoor kan het hoger management het surveillancekader bekijken en periodiek rapporten ontvangen over de belangrijkste surveillancestatistieken.

Kwaliteitsborging

Periodieke kwaliteitscontroles van eerdere waarschuwingen en uitzonderingen moeten worden uitgevoerd.

Middelen

Bedrijven moeten voldoende personeel hebben om handelsniveaus, producten en risicotypes te monitoren. Adequate IT-middelen en een budget zijn ook nodig voor regelmatige updates en onderhoud.

Interne mechanismen

Bedrijven moeten een goed gedefinieerd intern proces hebben om te identificeren wanneer en hoe verdachte persoonlijke handelsactiviteiten moeten worden geëscaleerd en de juiste te nemen maatregelen.

Beperkingen

Definieer vooraf de soorten beperkte persoonlijke handelingen van werknemers om directe waarschuwingen te krijgen bij verdachte transacties.

Voorafgaande goedkeuringsprocedures

Een robuust systeem voor voorafgaande goedkeuring van transacties moet het management in staat stellen de criteria in te voeren die moeten worden voldaan om een transactie van een werknemer toe te staan.