MiFID II is een regelgevend kader dat is gecreëerd om de financiële markten te standaardiseren en de bescherming van investeerders in de hele EU te verbeteren. De bijgewerkte richtlijn werd in 2018 geïntroduceerd om alle financiële effecten en beroepen in het blok te dekken.

Wat is MiFID II?

Het oorspronkelijke kader, MiFID, trad in werking een jaar na de financiële crisis van 2008. Het dekte echter alleen aandeleneffecten.

De bijgewerkte versie, MiFID II, behandelt vrijwel alle effecten en derivaten. Het is gericht op het standaardiseren van marktregulering in de hele EU, het beschermen van investeerders, het machtigen van autoriteiten om marktactiviteiten te superviseren en het verhogen van de verplichtingen voor transactierapportage.

Kernelementen

Hier zijn de kernelementen opgenomen in het kader van MiFID II:

Transparantievereisten

Transparantie van kosten en verbeterde administratie zijn de belangrijkste voorschriften onder MiFID II. Het vereist dat Multilaterale Handelsfaciliteiten (MTF’s) en Gereguleerde Markten (RM’s) continu de laatste bied- en laatprijzen voor al hun geadverteerde financiële instrumenten aankondigen. Het heeft ook als doel OTC-handel en het gebruik van dark pools te verminderen.

Beleggersbescherming

Door bekendmaking van kosten, verhoogde frequentie van portefeuilleverklaringen, verbeterde aandacht voor producten en geschiktheidsbeoordelingen, zorgt het kader ervoor dat fabrikanten en distributeurs van financiële instrumenten in het beste belang van de cliënt handelen bij elke stap.

Inducements

Volgens de artikelen 24(7)(b) en 24(8) is het vermogensadviseurs en beheerders verboden om inducements te behouden. Dit betekent dat zij alleen inducements kunnen ontvangen als deze worden doorgegeven aan de klant, zoals voor het verbeteren van het product of de dienst.

Belangenconflicten

MiFID II benadrukt het belang van het voorkomen en beheren van conflicten. De regelgeving gaat ervan uit dat alle geïdentificeerde conflicten zullen worden opgelost en degenen die niet kunnen worden opgelost, zullen worden bekendgemaakt.

Transactierapportage

Onder MiFID II zijn geautoriseerde beleggingsondernemingen, kredietinstellingen en marktexploitanten verplicht om volledige en nauwkeurige rapporten over hun transacties in te dienen bij de bevoegde autoriteiten voor het einde van de volgende werkdag. Het doel is om de autoriteiten te informeren over alle mogelijke omstandigheden die leiden tot een transactie.

Handhaving

Onder het nieuwe regime, wanneer een individu de voorwaarden van het kader schendt, zijn zij vatbaar voor verschillende straffen, waaronder:

  • Openbaarmaking van hun identiteit en de aard van de overtreding.
  • Een cease and desist order.
  • Schorsing van de handel op een bepaald platform.
  • Tijdelijk of permanent verbod, afhankelijk van de ernst van de overtreding, op een natuurlijke persoon die een managementpositie bekleedt in een beleggingsonderneming.
  • Een boete van maximaal €5.000.000 of tot 10% van de totale jaaromzet voor rechtspersonen. Voor natuurlijke personen, tot €5.000.000 aan boetes.
  • Een boete van maximaal het dubbele van de prijs van illegaal verkregen winsten, zelfs als deze de maximale boete van €5.000.000 overschrijden.