Een Beleid voor Personal Account Dealing (PAD) is een set regels die investeringsfirma’s moeten implementeren om de transacties die medewerkers via persoonlijke rekeningen uitvoeren, te reguleren. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat medewerkers hun positie niet misbruiken om marktregelgeving te overtreden en onrechtmatige winsten te behalen. Ze helpen ook bij het beheren en voorkomen van belangenconflicten om de belangen van klanten van financiële firma’s te beschermen.

Belangrijkste componenten van een Beleid voor Personal Account Dealing (PAD)

Hier zijn de essentiële elementen van een robuust PAD-beleid:

Voorafgaande goedkeuringsprocedures

Voorafgaande goedkeuringsbeleid vereist dat medewerkers goedkeuring vragen voordat ze persoonlijke transacties uitvoeren met de financiële effecten of andere instrumenten van het bedrijf.

Rapportageverplichtingen

Medewerkers moeten al hun effectenrekeningen en bezittingen waarover zij zeggenschap hebben, rapporteren. Dit informeert bedrijven over de belangen van hun medewerkers en helpt hen bij het toewijzen van klantenrekeningen om belangenconflicten te vermijden.

Beperkingen en verboden

Beperkingen op handel met persoonlijke rekeningen kunnen worden opgelegd om een van de volgende redenen:

  • De transactie vormt een belangenconflict met een klant of het bedrijf
  • Het valt tussen het besluit van de klant om de transactie uit te voeren en het moment van voltooiing van de deal. Dit wordt een gesloten periode genoemd.
  • De medewerker bezit materiële binneninformatie die geassocieerd is met een entiteit die betrokken is bij de handel
  • De transactie kan de reputatie van het bedrijf en de werkgever schaden

Monitoring- en auditprocessen

Regelmatige beoordelingen en continue monitoring zijn essentieel om de juiste beheer van PAD-beleid te waarborgen en de naleving van de nieuwste wetten te garanderen. Het gebruik van technologie kan veel monitoringswerkzaamheden automatiseren, zoals het loggen van alle handelsactiviteiten van medewerkers voor audittrajecten en het gebruik van AI-analyse om patronen te detecteren en verdachte handelingen te signaleren.

Hoe wordt een PAD-beleid gehandhaafd?

De Financial Conduct Authority (FCA) vereist dat firma’s robuuste PAD-beleid hebben om marktmisbruik en belangenconflicten tegen te gaan. De straffen voor een overtreding omvatten:

  • Voor natuurlijke of rechtspersonen — boetes, intrekking van vergunning, schorsing en, in ernstige gevallen, een gevangenisstraf.
  • Voor firma’s — zware boetes, openbare bekendmaking van non-compliance en daarmee samenhangende reputatieschade, toezicht van regelgevende autoriteiten en collectieve rechtszaken in gevallen waar klanten nadelig zijn beïnvloed.