Verrijk uw compliance woordenschat en krijg een beter begrip van de terminologie rond regelnaleving.

Belangenverstrengeling

Definitie van een belangenverstrengeling
Een belangenverstrengeling doet zich voor wanneer de persoonlijke belangen van een bedrijfsindividu voorrang krijgen of anderszins hun plicht jegens het bedrijf of zijn klanten kunnen compromitteren. Het conflict kan financieel, familiaal of concurrerend zijn.

Beleid voor Personal Account Dealing (PAD)

Definitie van een beleid voor Personal Account Dealing
Een Beleid voor Personal Account Dealing (PAD) is een set regels die investeringsfirma's moeten implementeren om de transacties die medewerkers via persoonlijke rekeningen uitvoeren, te reguleren.

Handel met voorkennis

Definitie van handel met voorkennis
Handel met voorkennis is wanneer een persoon in het bezit van vertrouwelijke informatie deze gebruikt om een oneerlijk voordeel te behalen op de financiële markten.

Handelsbeperkingen voor werknemers

Handelsbeperkingen voor werknemers
Wanneer werknemers van investeringsfirma's of beursgenoteerde bedrijven in elke sector securities verhandelen via persoonlijke accounts, moeten zij ervoor zorgen dat dit de markt, hun werkgever of hun klanten niet negatief beïnvloedt.

Insiderlijst

Definitie van een insiderlijst volgens de MAR
Het doel van insiderlijsten is om te zorgen voor naleving van de regelgeving op de financiële markten en het voorkomen van handel met voorkennis.

Intern klokkenluiden

Intern klokkenluiden uitgelegd
Intern klokkenluiden vindt plaats wanneer een werknemer onwettige activiteiten binnen een bedrijf meldt via interne kanalen. Klokkenluiden kan betrekking hebben op het rapporteren over corrupte praktijken, fraude, diefstal, intimidatie, wangedrag, discriminatie of een ander dergelijk probleem.