Een belangenverstrengeling doet zich voor wanneer de persoonlijke belangen van een bedrijfsindividu voorrang krijgen of anderszins hun plicht jegens het bedrijf of zijn klanten kunnen compromitteren. Het conflict kan financieel, familiaal of concurrerend zijn.

Wanneer geconfronteerd met een belangenverstrengeling, moet het individu zich onmiddellijk uit de situatie terugtrekken om integriteit te handhaven en onpartijdigheid in zakelijke transacties te waarborgen. Deze proactieve benadering beperkt niet alleen potentiële schade maar bevordert ook vertrouwen en transparantie binnen het organisatorische kader.

Zakelijke fiduciaire plicht

Onder MiFID II omvatten de zakelijke fiduciaire plichten om belangenverstrengelingen te identificeren en te voorkomen. Verschillende sleutelprincipes die gericht zijn op het beschermen van de belangen van zowel het bedrijf als zijn klanten.

Loyaliteit

Loyaliteit is van het grootste belang, aangezien alle individuen binnen de bedrijfshiërarchie de plicht hebben om te handelen in het beste belang van hun bedrijf, waarbij een cultuur van toewijding en integriteit door de hele organisatie wordt bevorderd.

Het belang van de klant vooropstellen

Financiële firma’s zijn verplicht om te handelen in het beste belang van de klant. Dit omvat het aanbieden van passend beleggingsadvies, het zorgen voor een eerlijke uitvoering van orders en het vermijden van conflicten.

Openbaarmaking

Openbaarmakingsmechanismen spelen een cruciale rol bij het vervullen van zakelijke fiduciaire plichten, aangezien firma’s robuuste methoden moeten vaststellen om belangenconflicten te identificeren, beheren en transparant te openbaren, waardoor verantwoordingsplicht en regelgevende naleving worden bevorderd.

Regelgevend toezicht

Firma’s moeten sterke beleidslijnen voor belangenconflicten creëren en onderhouden en maatregelen nemen om te voorkomen dat deze de handelingen met klanten schaden.

Rapportage

Financiële firma’s kunnen worden gevraagd om hun beheer en mitigeringspraktijken van belangenconflicten te rapporteren aan regelgevende autoriteiten en klanten.

Soorten conflicten

Belangenverstrengelingen kunnen worden gecategoriseerd in vier duidelijke typen, elk met unieke uitdagingen en ethische overwegingen binnen het zakelijke landschap.

Financieel

Een financieel conflict doet zich voor wanneer een bedrijfsindividu handelt in hun eigen beste belang voor persoonlijk financieel gewin. Dit kan inclusief projecten outsourcen waarbij ze een voordelig eigendom hebben tegen opgeblazen prijzen of klanten adviseren om ongeschikte investeringen te doen om commissies te verhogen.

Familiaal

Een familiaal belangenconflict omvat het geven van voorkeursbehandeling aan een echtgenoot of familielid. Zelfs als deze personen niet gekwalificeerd zijn, kan de persoon in macht hen voordelen of baankansen bieden op basis van de relatie.

Positioneel

Een positioneel belangenconflict doet zich voor wanneer een individu hun autoriteit gebruikt om tegen de wensen van hun bedrijf en klanten te handelen. Door hun positie kan een bedrijfsindividu interne informatie gebruiken om een oneerlijk marktvoordeel te behalen. Ze kunnen ook hun status gebruiken om de waarde van de door hen gehouden effecten te verhogen.

Voortkomend uit externe affiliaties

Dit conflict doet zich voor wanneer een individu in meerdere bedrijven werkt. Bijvoorbeeld, ze kunnen contracten van de ene organisatie aan de andere toewijzen, zelfs als dat niet de beste optie voor het bedrijf was.

Preventieve maatregelen

Om waargenomen belangenconflicten effectief te identificeren en aan te pakken, kunnen organisaties verschillende preventieve maatregelen implementeren die gericht zijn op het bevorderen van ethisch gedrag en het handhaven van de integriteit van bedrijfsoperaties:

  • Transparante beleidslijnen vaststellen met een duidelijke definitie van een belangenconflict en de procedure om mogelijke conflicten te melden
  • Werknemers regelmatig trainen over waargenomen belangenconflicten
  • Sessies houden om iedereen te herinneren aan hun verantwoordelijkheden jegens het bedrijf en zijn klanten, en de gevolgen van het actief creëren van conflicten
  • Regelmatig financiële openbaringen van werknemers en andere gerelateerde informatie controleren om mogelijke conflicten op te sporen
  • Uw beleid inzake belangenconflicten regelmatig bijwerken om alle onbekende risico’s te identificeren en aan te pakken