Marktmisbruik is elk onwettig gedrag dat bedoeld is om andere spelers op een gekwalificeerde markt te benadelen. Dit geeft de dader een oneerlijk voordeel over investeerders die niet op de hoogte zijn van het wangedrag. Gedragingen van marktmisbruik kunnen het verspreiden van valse informatie, het gebruiken van niet-openbare interne informatie om handel te informeren, het verstoren van prijsmechanismen en andere dergelijke illegale activiteiten omvatten.

Typen van marktmisbruik

De Markt Misbruik Verordening (MAR) schetst drie brede categorieën van marktmisbruik:

Illegale openbaarmaking van vertrouwelijke informatie

Dit verwijst naar het openbaar maken van materiële interne informatie aan een ander individu zonder toestemming. Bijvoorbeeld, een CEO informeert een derde partij over een mogelijke overname.

Insiderhandel

Insiderhandel vindt plaats wanneer een individu met vertrouwelijke informatie over een effect deze gebruikt om zijn of haar bezittingen te kopen of te verkopen. Bijvoorbeeld, een accountant van een financieel bedrijf merkt een stijging in de kwartaalinkomsten van het bedrijf. Aangezien deze informatie nog niet openbaar is, wordt het gebruik ervan om aandelen te kopen met de verwachting dat ze in waarde zullen stijgen wanneer dit wordt gerapporteerd, beschouwd als insiderhandel.

Marktmanipulatie

Marktmanipulatie is de opzettelijke poging om kunstmatig de schijnbare vraag en aanbod van een financieel effect te manipuleren om investeerders te misleiden. Bijvoorbeeld, een handelaar die valse kooporders indient om de indruk te wekken dat een financieel instrument wenselijker is dan het in werkelijkheid is.

Potentiële effecten op de markt

Marktmisbruik kan een drastische impact hebben op de economie. Het beperkt de volledige transparantie die nodig is om de goede werking van de financiële markten te waarborgen. Marktmisbruik vernietigt ook het vertrouwen van beleggers in effecten en derivaten, wat leidt tot minder betrokkenheid bij de markten.

Handhaving

Om naleving te waarborgen, zijn bedrijven verplicht om insiderlijsten bij te houden om bij te houden welke personen toegang hebben tot vertrouwelijke, materiële informatie. Ze moeten ook een record van alle transacties bijhouden om de omstandigheden eromheen te helpen bepalen en de scenario’s te kunnen reconstrueren indien dit door wetgevers vereist is. Handelstoezicht en data-analyse kunnen ook worden gebruikt om trends in transactieactiviteiten te identificeren. In de EU kunnen boetes voor marktmisbruik voor natuurlijke personen oplopen tot €5.000.000 en voor rechtspersonen tot €15.000.000 of 15% van de jaaromzet.