ComplyLog
Logo TradeLog

Smidig övervakning av medarbetarnas affärer.

Efterlevnadsansvarig övervakar personalens handel

TradeLog är en automatiserad onlinelösning som eliminerar det dagliga arbetet och tiden som går åt till att övervaka medarbetarnas personliga värdepapper, transaktioner och innehav.

Instrumentpanel rapportärenden KPI

Enkel övervakning

Från vår onlineprocess för förhandsgodkännande av affärer till övervakning och varningar om potentiella överträdelser – vi ser till att du alltid efterlever kraven.

Enkelt för alla användare och säker autentisering

Efterlevnadsportal

Vårt fullständigt digitaliserade hanteringssystem för efterlevnadsärenden inkluderar godkännande eller avslag på ansökningar baserat på regelparametrar, automatiserad övervakning och meddelanden om eventuella överträdelser samt standardrapporter och anpassade rapporter (t.ex. överträdelseslogg eller myndighetsärenden). Enkelt, integrerat och online.

Minska riskerna och säkra efterlevnad

Medarbetarportal

TradeLog hjälper dina medarbetare att se till att de alltid följer lagens krav och företagets policyer. Vår digitala ansökningsprocess för förhandsgodkännande av affärer och smidig onlineadministration av handelsprocessen är användarvänlig och helt automatiserad.

TradeLog konfigurerar enkelt dussintals regelkombinationer för att automatisera granskning av affärer enligt företagets policyer.

Begär en demoversion

Är du intresserad? Fyll i formuläret för att begära en demoversion

Interested? Request a demo or contact our team to find out more.
Interested? Request a demo or contact our team to find out more.