Logo TradeLog

Förhindra marknadsmissbruk med proaktiv handelstillsyn av anställda

För rådgivare

Upptäck olovlig aktiehandel bland anställda som en rådgivare

Finanstjänstföretag måste lägga ned mycket tid och resurser på att minska de juridiska och ryktesmässiga risker som kommer med anställdas personliga handel. TradeLog är en handelstillsynsprogramvara som hjälper er att minska risken för marknadsmissbruk genom att genomdriva företagets policy och automatisera granskning av handel.

För emittenter

Lägg mindre tid på handelsöversyn som emittent

Traditionellt kan övervakning av anställdas egenhandel vara tidskrivande och förknippat med stor risk för misstag. TradeLog är en handelstillsynsprogramvara som hjälper dig att minska det administrativa arbetet relaterat till översyn av anställdas handel, säkerställer efterlevnad av företagets policy och uppfyller alla krav enligt europeisk och lokal lagstiftning.

Accelerera förhandsgodkännande, övervakning av anställdas handel och säkerställ efterlevnad med MAR, MiFID II och lokal lagstiftning.

Spara tid

Spara tid

Med TradeLog kan du glömma klumpiga kalkylblad och e-postväxling. Istället kan ni förenkla handelstillsyn och förhandsgodkännande, och låta compliance-ansvariga fokusera på mer strategiska uppgifter.

Ta kontroll

Ta kontroll

Plattformen är din enda källa till sanning när det gäller anställdas personliga kontohantering, vilket ger dig en omfattande översikt över varje anställds handelsförfrågningar, innehav och eventuella överträdelser.

Förbättra transparensen

Förbättra transparensen

TradeLog håller reda på alla handelsförfrågningar, godkända och avvisade, vilket gör att du snabbt kan generera anpassade rapporter, såsom överträdelseloggar och rapporter till myndigheter.

Användarvänlig digital handelstillsynsprogramvara byggd för att förenkla ditt efterlevnadsarbetsflöde

Online-ansökan
Med TradeLog kan anställda enkelt ansöka om förhandsgodkännande och spåra framstegen i deras ärenden genom en digital portal. Förutom att göra ansökningsprocessen snabbare gör detta det också möjligt för dem att hitta information om handelsrestriktioner, tillgå företagspolicyn och hantera detaljer om deras nära kontakter, vilket underlättar för compliance-avdelningen.

Online-ansökan

Med TradeLog kan anställda enkelt ansöka om förhandsgodkännande och spåra framstegen i deras ärenden genom en digital portal. Förutom att göra ansökningsprocessen snabbare gör detta det också möjligt för dem att hitta information om handelsrestriktioner, tillgå företagspolicyn och hantera detaljer om deras nära kontakter, vilket underlättar för compliance-avdelningen.
Online-ansökan

Automatiserat förhandsgodkännande

Genom att ställa in anpassade regler kan du driva genom restriktioner för specifika grupper av personer, som personer i ledande ställningar, fördefiniera innehavsperioder, blockera ansökningar baserade på ISIN och mer. TradeLog kör en automatiserad kontroll mot dina regler och identifierar förfrågningar som bryter mot dina regler. Detta minskar risken för mänskliga fel.
Automatiserat förhandsgodkännande

Upprätthållande av register och rapportering

TradeLog förenklar registerhållning genom att tillhandahålla en omfattande lista över alla anställdas handel och deras relevanta detaljer för att hjälpa dig att identifiera mönster i personlig kontohantering. Du kan enkelt generera rapporter från dessa data för att underlätta efterlevnadsrevisioner, beslutsfattande och policyöversyner.
Upprätthållande av register och rapportering

Alla våra medarbetare måste registrera sina värdepappersinnehav när de börjar arbeta för oss. Vår tidigare lösning krävde en hel del manuellt arbete. Tradelog gör det enklare för vårt Compliance-team att få en överblick över innehaven för en enskild medarbetare eller grupp av medarbetare. Systemet har tagits emot väl bland medarbetarna, främst för att de upplever att det nya systemet är enklare och mer användarvänligt än vårt tidigare.

DNB Markets

Förenkla för er compliance

  • Automatisk handelsövervakning där CSD-anslutning är tillgänglig
  • Revisionssposter och rapporter till myndigheter
  • Framtagen och hostad i EU med fullständig GDPR-efterlevnad
  • Logg och översikt över alla anställdas handel och innehav
  • Realtids-varningar för överträdelser
Så, prova TradeLog .

Relaterade resurser

ebook

7 Compliance-Risker med Anställdas Personliga Handel

I denna guide lär du dig vad Marknadsmissbruksförordningen (MAR) och MiFID II säger om anställdas handel och varför förhandsgodkännande av handel är en viktig del av din compliance-strategi. Vi ger tydliga, handlingskraftiga steg för att minska riskerna som är förknippade med det.

Relaterade resurser
Boka en gratis demo

Boka en gratis demo

Diskutera dina krav på handelstillsynsprogramvara och ta reda på hur TradeLog kan hjälpa till.

Vanliga frågor