Utöka din verksamhet med vårt partnerprogram

Återförsäljarpartner

Utöka ditt tjästeerbjudande och leverera mer värde till dina kunder genom att vara en återförsäljarpartner

Genom att vara en del av ComplyLogs partnerprogram så kommer du inte bara kunna berika din tjänsteprofil utan även associera ditt varumärke med Euronext. Detta ökar din trovärdighet och ger dig en konkurrensfördel. Våra efterlevnadslösningar möjliggör en minskad regulatorisk börda för era kunder.

Referenspartner

Utöka dina intäktsströmmar som referenspartner utan operativa omkostnader

När du hänvisar dina kunder till ComplyLog, hjälper du dem att efterfölja efterlevnadsbehoven och därmed skapar en extra intäktsström för ditt företag. Du kan fokusera på din kärnverksamhet. Låt oss hantera produktleveransen, supporten och marknadsföringsmaterialet.

Genom att vara en del av ComplyLog partnerprogram så förknippar du ditt varumärke med ett Euronext-företag. Detta hjälper dig att bygga starkare och förtroendefulla relationer med dina kunder.

simplify compliance

Förenkla regelefterlevnad

Säkerställ att dina kunder uppfyller kraven i enlighet med EU-lagar och förordningar, såsom marknadsmissbruksförordningen (MAR) och EU:s visselblåsardirektiv, med hjälp av specialiserad programvara och ett dedikerat supportteam.

increase authority

Öka förtroendet

Genom att delta i ComplyLogs partnerprogram knyter du an till ett Euronext-företag. I grunden anpassar du ditt företag till den pan-europeiska kapitalmarknaden, vilket är ett symbol för finansiell trovärdighet och höga efterlevnadsstandarder.

increase earnings

Öka intäkterna

Varje kontrakt resulterar i ekonomisk vinning för ditt företag och skapar en hållbar och stark inkomstkälla som kompletterar din kärnverksamhet.

Introducera våra beprövade lösningar för att stärka din position som en pålitlig leverantör.

Advisory Firns
Utvidga ditt tjänsteutbud med skräddarsydda efterlevnadslösningar för att hjälpa klienter förhindra insiderhandel, följa MAR och automatisera förhandsgranskning av anställdas affärer.

För rådgivare

Utvidga ditt tjänsteutbud med skräddarsydda efterlevnadslösningar för att hjälpa klienter förhindra insiderhandel, följa MAR och automatisera förhandsgranskning av anställdas affärer.
Advisory Firns

För HR-konsulter

Underlätta för dina kunder att följa EU:s Visselblåsardirektiv och införa ett internt system för att motverka korruption, trakasserier och annan oegentlighet.
HR Consultancy

För advokatbyråer

Erbjud pålitliga efterlevnadslösningar för att förhindra insiderhandel och anställdas oegentligheter enligt MAR, MiFID II och EU:s visselblåsardirektiv.
Legal firms

För compliance-, jurist- & skatteexperter

Minska väsentliga risker, såsom insiderhandel och möjliggör effektiv visselblåsning samt upprätthåll efterlevnad av central EU-lagstiftning, samtidigt som du minskar det manuella arbetet för dina kunder.
Consultancies

Vi letade efter en visselblåsarlösning som skulle möjliggöra en A till Ö-tjänst för våra egna kunder. ComplyLogs mjukvara, IntegrityLog, uppfyllde samt överträffade alla våra krav och blev även vårt eget interna visselblåsningssystem. Lösningen är omfattande och supporten är enastående. Viktigast av allt är att ComplyLog är en pålitlig partner som har hjälpt oss att utöka vår klientbas samtidigt som vi har kunnat förenklat livet för våra kunder!

Florence Cordonnier, Manager Legal Consultant, Acerta
Acerta
ADVANT Nctm
Fondia
progetto 231-01
Smart Global Governance
Project Informatica
Ytterliggare fördelar som partner till ComplyLog

Ytterliggare fördelar som partner till ComplyLog

  • Möjlighet att arrangera gemensamma online-seminarier för att öka varumärkesigenkänning
  • Gemensamt brandat innehåll för att hjälpa dig marknadsföra erbjudandet enkelt
  • Möjlighet att associeras med ett Euronext-företag och öka förtroendet
  • En omfattande uppsättning av specialiserade lösningar
  • Djupgående kunskap för att kunna erbjuda en förbättrad service till dina kunder

Relaterade resurser

blog

Acerta Consult Partners with ComplyLog (sv translation)

Acerta Consult Partners with ComplyLog to create a comprehensive HR service by adding whistleblower software, IntegrityLog, to their portfolio.

related resources
Boka ett partnersamtal

Boka ett partnersamtal

Boka ett digitalt möte med vår partnersamordnare för förstå hur du kan bli en del av vårt program.