ComplyLog

Vi sköter det komplicerade så att du kan känna dig trygg med att kraven följs

About Us@2x

ComplyLog består av flera banbrytande digitala verktyg som har tagits fram av våra juridiska experter för att göra det enklare för företag att klara de växande kraven i europeisk lagstiftning när det gäller regelefterlevnad och företagsregler.

Portföljen bygger vidare på framgångarna med InsiderLog, som ursprungligen skapades av en advokat år 2016 som ett direkt svar på kraven i den europeiska förordningen om marknadsmissbruk (MAR) som ökade den administrativa bördan för juridiska team.

Vår senaste kundundersökning belyste behovet av ett ännu bredare utbud av onlineverktyg som bygger på fördelarna med InsiderLog genom att automatisera olika ytterligare efterlevnads- och företagsprocesser, vilket sparar ännu mera tid för våra kunder och minskar riskerna med manuell rapportering. Resultatet blev ComplyLog: en utökad uppsättning onlineverktyg som är särskilt framtagna för att förenkla och automatisera alla dina regulatoriska behov i ett enkelt, effektivt digitalt system.

Våra verktyg används redan av över 900 ledande företag runtom i Europa. ComplyLog utgör del av Euronext Corporate Services och tillhandahålls redan till över 1 500 företag som är börsnoterade på Euronext-marknader. Euronext är en ledande paneuropeisk marknadsinfrastruktur som driver reglerade marknader i Belgien, Frankrike, Nederländerna, Portugal, Irland, Norge och Storbritannien.Vi lyssnar aktivt på de europeiska företagens växande behov och ser fram emot att erbjuda den tidsinbesparing och trygghet som våra verktyg erbjuder till nya kunder.