Software voor het vooraf goedkeuren van handelstransacties door werknemers wordt gebruikt om mogelijke transacties door medewerkers van een bedrijf toe te staan of te weigeren. Als de organisatie een beleid heeft over wat zij als onaanvaardbare transacties beschouwt of als er een wettelijke verplichting is om te voorkomen dat werknemers bepaalde effecten bezitten, automatiseert deze digitale tool het proces van het goedkeuren van de aangevraagde transacties.

Dit helpt handelsactiviteiten te voorkomen die een belangenconflict met klanten creëren of op een andere manier het vermogen van de medewerker om die klanten op een onpartijdige manier te adviseren, zouden kunnen aantasten. Het kan ook transacties tegenhouden die kunnen leiden tot marktmanipulatie of marktmisbruik.

Kenmerken van software voor voorafgaande goedkeuring van handel door werknemers

Transactie aanvragen

Medewerkers gebruiken de software om verzoeken in te dienen voordat ze de effectentransacties uitvoeren. Het platform is toegankelijk voor alle relevante partijen die verbonden zijn met het bedrijf op een apparaat via een portaal op het bedrijfssysteem.

Lijst van aanvaardbare transacties

Met de software kan de gebruiker een transactie aanvragen in elke belegging waarvoor volgens de bedrijfsregels geen beperkingen gelden. De compliance afdeling stelt binnen de tool parameters in op basis van wat zij beschouwt als restricte transacties volgens het handelsbeleid.

Ze maken deze beslissingen op maat op basis van wettelijke verplichtingen, klantoverwegingen en wat dat bedrijf beschouwt als aanvaardbare handel in zijn eigen aandelen. Werknemers kunnen geen toestemming vragen om in aandelen te handelen waar restricties voor gelden.

Waarschuwingen en notificaties

De software genereert geautomatiseerde waarschuwingen en meldingen wanneer een aanvraag voor een transactie nader onderzoek vereist. Het komt van een teamlid of wanneer een eerder overeengekomen transactie om de een of andere reden in strijd is met het beleid.

Registratie

Door gebruik te maken van een online tool voor pre-clearance creëer je een digitaal aidit trail van welke transacties beperkt waren en wanneer, en bewijs je dat je een pre-clearance proces hebt geïmplementeerd om je compliance processen te versterken.

Kennisbank

De software fungeert als een kennisbank voor werknemers met betrekking tot compliant handelen. Het kan de meest recente beleidsdocumenten van het bedrijf opslaan en informatie verschaffen over handelstransacties waarvoor beperkingen gelden en de redenen daarvoor.

Voordelen van pre-clearance software

Efficiëntie

Er zijn zoveel vereisten voor bedrijven om ervoor te zorgen dat hun werknemers op verantwoorde wijze en binnen de grenzen van compliance handelen, dat pre-clearance software essentieel is voor monitoren van transacties door werknemers. Het handmatig uitvoeren van deze taak zou een buitensporige druk leggen op de bedrijfsmiddelen, waardoor een geautomatiseerde oplossing kosteneffectiever is.

Naleving van regelgeving

Een geautomatiseerd pre-clearance proces helpt bedrijven bij het naleven van regelgeving zoals de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) en de Market Abuse Regulation (MAR).

Risicobeperking

Een effectief pre-clearance systeem is essentieel om risico’s te beperken. Het helpt wangedrag te voorkomen en vermindert de potentiële negatieve gevolgen van zowel het regelgevingsrisico als het reputatierisico dat zou kunnen voortvloeien uit niet-conforme transacties door werknemers.

Tijdige goedkeuring

Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om transacties van werknemers goed te keuren zorgt voor onmiddellijke autorisatie. Zo kan de medewerker zijn transactie op tijd uitvoeren in plaats van te moeten wachten tot een compliance teamlid een achterstand heeft weggewerkt en zijn goedkeuring heeft gegeven.

Betere transparantie

Bedrijven kunnen direct rapporten genereren over overtredingen en pogingen tot overtredingen en een overzicht krijgen van de handelsaanvragen en holdings van elke werknemer. Het zorgt voor transparantie over handelsactiviteiten binnen het personeelsbestand en helpt in het geval van een onderzoek.

Moeten we software voor werknemertransacties gebruiken?

Software voor het vooraf in orde maken van transacties van werknemers is niet verplicht, maar het is een oplossing om te voldoen aan de verplichtingen van beleggingsondernemingen om op de hoogte te zijn van de transacties van werknemers en om marktmisbruik en manipulatie te voorkomen. Het alternatief is een omslachtig papieren proces. Pre-clearance software wordt vaak geleverd als onderdeel van een pakket binnen de persoonlijke trade monitoring software voor werknemers en voegt zo extra functionaliteit toe aan uw inspanningen om marktmisbruik te voorkomen.