RegTech-software verwijst naar digitale oplossingen die zijn ontworpen om naleving van regelgeving te stroomlijnen. Deze platforms zijn ontworpen om regelgevende processen te automatiseren, nalevingskosten te verlagen en risico’s op niet-naleving te minimaliseren.

Categorieën van RegTech-software

  • Naleving: Nalevingssoftwareoplossingen zorgen voor naleving van relevante regelgeving en beleid. Ze omvatten vaak realtime nalevingstracering, beleidsbeheer en audit trail-functies.
  • Identiteitsbeheer: Identiteitsbeheeroplossingen helpen bij het verifiëren van klantidentiteiten. Ze zorgen voor naleving van Know Your Customer (KYC)-praktijken en antiwitwasbeleid. Deze oplossingen omvatten vaak biometrische en documentauthenticatie.
  • Risicobeheer: Deze RegTech-oplossingen helpen organisaties bij het identificeren, analyseren en mitigeren van risico’s die verband houden met regelgevende naleving, cyberbeveiliging, financiële transacties en bedrijfsactiviteiten.
  • Regelgevende rapportage: Regelgevende rapportagetools automatiseren het proces van het voorbereiden en indienen van nalevingsrapporten bij relevante autoriteiten. Ze zorgen voor nauwkeurigheid en tijdigheid en verminderen het risico op menselijke fouten.
  • Transactiemonitoring: Deze RegTech-oplossingen monitoren financiële transacties in realtime, identificeren en voorkomen fraude, witwassen van geld en andere onwettige activiteiten. Ze helpen anomalieën in transactiepatronen te identificeren en verdacht gedrag te signaleren.

Welke industrieën hebben RegTech-software nodig?

RegTech-oplossingen omvatten een breed scala aan industrieën, waaronder:

Financiën

Financiële instellingen, zoals banken en beleggingsfirma’s, lopen het grootste risico op illegale activiteiten. Deze organisaties moeten strikte regelgevende vereisten volgen om criminaliteit te voorkomen. RegTech-oplossingen helpen hen te voldoen aan regelgeving zoals MiFID II en MAR, en verminderen ook de risico’s voor handel met voorkennis en belangenconflicten, bijvoorbeeld.

Juridische diensten

RegTech-tools worden voortdurend bijgewerkt om ervoor te zorgen dat juridische firma’s en hun klanten altijd in lijn zijn met de huidige juridische normen. Dit minimaliseert het risico op boetes voor niet-naleving. Bijvoorbeeld, RegTech-software kan repetitieve en foutgevoelige taken automatiseren, zoals het beheer van insiderlijsten.

Gezondheidszorg

Gezondheidszorgorganisaties moeten voldoen aan strikte regelgeving. RegTech-oplossingen helpen deze organisaties om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke EU-regelgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld zorgverleners in staat stellen om anonieme klokkenluiderrapporten te accepteren, wat het risico op niet-naleving en zware boetes kan verminderen.

Voorbeeldgebruik van RegTech-software

Bevorderen van een spreekcultuur

Het bevorderen van een robuuste spreekcultuur binnen organisaties, terwijl wordt voldaan aan de EU-klokkenluidersrichtlijn, vormt een aanzienlijke uitdaging. Om aan hun verplichtingen te voldoen, kunnen organisaties RegTech-oplossingen gebruiken, zoals klokkenluiderssoftware IntegrityLog. Het stelt organisaties in staat om anonieme rapporten te verzamelen, biedt real-time statusupdates van lopende onderzoeken en zorgt voor vertrouwelijkheid van klokkenluiders.

Faciliteren van insiderlijstbeheer

De Verordening Marktmisbruik (MAR) legt strenge eisen op aan organisaties, waarbij de creatie en het onderhoud van insiderlijsten worden geëist die voldoen aan nauwkeurige normen. RegTech-oplossingen zoals insiderlijstbeheersoftware InsiderLog helpen organisaties deze uitdagingen aan te gaan. InsiderLog verzamelt relevante gegevens op tijd, waarschuwt insiders over hun rapportageplichten en slaat automatisch lijsten op in het juiste ESMA-formaat, waardoor administratief werk en het risico op menselijke fouten worden geminimaliseerd.

Personal Account Dealing (PAD)

Naleving van de vereisten voor Personal Account Dealing (PAD), zoals voorgeschreven door MAR en MiFID II, presenteert organisaties met veelzijdige uitdagingen. Deze omvatten de noodzaak voor waakzame monitoring van persoonlijke handelingen van werknemers, rigoureuze onderhoud van auditrecords en de noodzaak voor tijdige rapportage. RegTech-oplossingen zoals persoonlijk rekeningbeheersoftware TradeLog kunnen helpen deze nalevingsrisico’s te beheren. TradeLog automatiseert de monitoring van persoonlijke transacties van werknemers, vereenvoudigt auditrecords en rapportage, en biedt real-time waarschuwingen voor overtredingspogingen.