RegTech, een afkorting voor Regelgevingstechnologie, verwijst naar het gebruik van digitale oplossingen, platforms en tools om regelgevingsnalevingsprocessen in de kapitaalmarktindustrie te stroomlijnen en te automatiseren. Deze technologieën zijn ontworpen om financiële bedrijven te helpen voldoen aan steeds complexere en strengere regelgevende vereisten.

Evolutie van RegTech

De term werd in 2015 bedacht door de Britse Financial Conduct Authority. De publicatie verklaarde:

“RegTech is een subsectie van FinTech die zich richt op technologieën die de levering van regelgevende vereisten efficiënter en effectiever kunnen faciliteren dan bestaande mogelijkheden.”

De wortels van de term gaan echter terug naar de jaren 90, tijdens de overstap naar digitalisering van financiële gegevens en de introductie van Know Your Customer (KYC)-processen. De eerste stap in de ontwikkeling omvatte handmatige methoden voor het verzamelen en opslaan van gegevens in softwareoplossingen zoals MS Excel.

RegTech 2.0 kwam naar voren na de wereldwijde financiële crisis, gebruikmakend van baanbrekende technologieën, zoals cloud computing en machine learning, om KYC-praktijken te verbeteren.

RegTech 3.0 kreeg tractie rond het midden tot eind van de jaren 2010 toen Know Your Data (KYD)-praktijken naar voren kwamen. Bedrijven begonnen geavanceerde data-analyse en natuurlijke taalverwerking te gebruiken om compliance-praktijken te verbeteren.

RegTech 4.0 is ingesteld om Big Data-analyse en voortdurende technologische vooruitgang te verkennen naarmate regelgevende vereisten complexer worden.

Kenmerken van RegTech

  • Compliance automatisering: Regulerende Technologie-software automatiseert verschillende complianceprocessen. Dit elimineert de noodzaak van handmatige interventie en minimaliseert risico’s gerelateerd aan menselijke fouten.
  • Risicobeheer: RegTech-tools stroomlijnen de analyse en het beheer van regelgevingsrisico’s. Ze stellen financiële instellingen en andere organisaties in staat om proactief complianceproblemen te detecteren en te voorkomen.
  • Rapportagetools: De geavanceerde trackingfuncties stellen bedrijven in staat om hun realtime compliancestatus te monitoren en nauwkeurige rapporten te creëren.
  • Data-analyse: De oplossingen gebruiken data-analyse om bruikbare inzichten uit regulerende gegevens te verkrijgen. Dit verbetert de besluitvorming en helpt organisaties hun compliancestrategieën te verbeteren.

Voordelen van RegTech

  • Verbeterde efficiëntie: Het automatiseert tijdrovende regulerende taken, waardoor middelen vrijkomen. Het stelt financiële bedrijven in staat zich te concentreren op kernbedrijfsactiviteiten.
  • Verbeterde nauwkeurigheid: Automatisering minimaliseert menselijke fouten en zorgt ervoor dat aan regelgevende vereisten nauwkeurig wordt voldaan.
  • Kostenbesparingen: RegTech drijft operationele kostenbesparingen aan door compliancepraktijken te automatiseren.
  • Realtime monitoring: Het bevat functies voor realtime monitoring om bedrijven te helpen snel aan te passen aan een dynamische omgeving.

Verschil tussen RegTech en FinTech

Regulatory Technology (RegTech) en Financial Technology (FinTech) zijn beide actief binnen de kapitaalmarktsector, maar ze hebben duidelijke verschillen.

FinTech omvat een breed scala aan technologieën om betalingen, vermogensbeheer, verzekeringen en andere financiële diensten te hervormen. Innovaties binnen FinTech geven prioriteit aan klantenervaring, waardoor financiële inclusie en operationele efficiëntie worden verbeterd.

RegTech richt zich op regelgevingsnaleving en risicobeheer. Het helpt organisaties om efficiënt complexe regelgevingskaders te navigeren. Het wordt vaak beschouwd als een subset van FinTech.

In wezen, terwijl FinTech het financiële landschap hervormt door innovatie en verbeterde gebruikerservaringen, zorgt RegTech ervoor dat deze transformatie plaatsvindt binnen een veilig, conform kader. Daarom is de symbiose tussen Regulatory Technology en FinTech essentieel voor het bevorderen van een veiliger, efficiënter en inclusiever financieel ecosysteem.