ComplyLog
Logo InsiderLog

Automatisera hanteringen av din insiderförteckning

Efterlevnadsansvarig använder hanteringsprogramvara för insiderförteckning – InsiderLog

Alla funktioner finns för att säkerställa efterlevnad av den europeiska förordningen om marknadsmissbruk (MAR), vilket sparar tid och besvär

Automatisk lösning som sparar tid – InsiderLog

Automatisering som sparar dyrbar tid

Digitala insiderförteckningar skapas och underhålls online, vilket sparar mycket tid och gör att efterlevnaden av förordningen om marknadsmissbruk blir väldigt enkel. Personer med tillgång till insiderinformation skriver själva in detaljerna och automatiska påminnelser hjälper till att säkerställa att alla rimliga steg har vidtagits i enlighet med MAR.

Minska riskerna och säkra efterlevnad

Minska risken

InsiderLog ger dig tryggheten att veta att du uppfyller alla kriterier enligt MAR. Oavsett om det handlar om att dokumentera ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation, säkerställa åtkomst endast till auktoriserade personer, spåra alla förändringar i förteckningen, lämna in korrekta bekräftelser och tidsstämplar eller meddela Finansinspektionen.

En programvara för flera insiderförteckningar – InsiderLog

En lösning, flera förteckningar

InsiderLog hanterar alla förteckningar utan problem, oavsett om det handlar om att hålla reda på personer i ledande ställning, närstående personer och mottagare av finansiell information eller säkerställa korrekt konvertering av konfidentialitetslistor till insiderlistor.

InsiderLog är ett verktyg för automatiserad hantering av insiderförteckningar som redan används av 900 emittenter, advokatbyråer, banker och revisorer över hela Europa

Upptäck hur InsiderLog kan hjälpa dig att smidigt följa kraven

Titta på videoklippet

Spara tid och se till du följer bestämmelserna enligt MAR som emittent

Manuell administration av insiderförteckningar tar onödig tid från personer som borde koncentrera sig på värdeskapande arbete. Den digitala automatiseringen med InsiderLog sparar tid och reducerar riskerna som manuell administration medför.

Skapa och hantera insiderförteckningar i SaaS-lösningen – InsiderLog

Enkel men kraftfull administration av insiderlistor åt flera kunder, som rådgivare

I rådgivningsföretag finns det ofta ett antal aktiva insiderlistor för flera kunder. InsiderLog är utformat för att ta hänsyn till detta, med en naturlig separation mellan olika kunders listor och uppgifter, Samtidigt som en tydlig överblick behålls.

Hantera flera kunder och kontoåtkomst för konsultföretag

Det är framför allt en lösning som säkerställer att vi efterlever alla våra skyldigheter. Vi kan vara säkra på att personer med insiderinformation informeras och fyller i sina uppgifter. Det möjliggör ett effektivt arbetsflöde som tillåter oss att spara tid utan att tumma på administrationen.

Accor
Spara tid och säkra efterlevnad med MAR – InsiderLog

Spara tid och säkerställ compliance med MAR

  • Automatiska påminnelser
  • Spåra ändringar automatiskt
  • Lösenordsskyddade insiderförteckningar
  • Uppskjutet offentliggörande
  • Meddela Finansinspektionen
Säker, tillförlitlig och GDPR-kompatibel programvaruläsning – InsiderLog

Tekniska inställningar och säkerhet

InsiderLog följer den senaste praxisen inom branschen för att säkerställa en säker och pålitlig mjukvarulösning som uppfyller kraven i nödvändiga dataskyddsbestämmelser såsom allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). InsiderLog tillhandahålls som en SaaS-lösning.

Vanliga frågor

Vad är insiderinformation?

"Den eviga frågan. Enligt artikel 7 i MAR är definitionen ”information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument”. Det är viktigt att skilja på sådan information som visserligen är konfidentiell, och sådan som kan anses kurspåverkande. Information anses sannolik att ha en väsentlig inverkan på priset om en ”förnuftig investerare” skulle använda den som del av sitt investeringsbeslut. Det finns tyvärr inte någon gräns att kursen ska förväntas stiga X % eller att det måste vara en order på Y % av omsättningen, utan vad som utgör insiderinformation måste bedömas från fall till fall. Vid bedömningen av vad som kan utgöra insiderinformation kan följande faktorer beaktas: (i) beslutets eller händelsens förväntade omfattning eller betydelse i relation till hela emittentens verksamhet; (ii) betydelsen av den nya informationen i förhållande till de faktorer som avgör prissättningen på de finansiella instrumenten; eller (iii) andra faktorer som skulle kunna påverka priset på de finansiella instrumenten."

När behöver jag ha en insiderförteckning?

"Enligt artikel 18 MAR ska bolaget upprätta en förteckning (en s.k. insiderförteckning eller loggbok) över alla personer som har tillgång till insiderinformation, och som arbetar för bolaget, genom anställningskontrakt eller på annat vis utför uppgifter genom vilka de har tillgång till insiderinformation, såsom rådgivare, revisorer eller kreditvärderingsinstitut. Förteckningen ska upprättas utan dröjsmål när insiderinformationen har identierats och sedan vid varje förändring, t.ex. när nya personer tillkommer. Varje uppdatering ska specificera datum och klockslag för den ändring som föranledde uppdateringen."

Hur fungerar fördröjning av offentliggöranden?

"Utgångspunkten i artikel 17 MAR är att bolag ska offentliggöra insiderinformation till allmänheten så snart som det är möjligt. Enligt artikel 17.4 MAR får bolaget skjuta upp sådant offentliggörande av insiderinformation, förutsatt att samtliga av de tre följande villkoren är uppfyllda: (i) Omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för bolaget; (ii) det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten; och (iii) bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell. Vid uppskjutet offentliggörandet av insiderinformation ska bolaget omedelbart efter det att informationen offentliggjorts för allmänheten informera Finansinspektionen om att offentliggörandet av informationen hade skjutits upp."

Vad innebär personer i ledande ställning?

"”Personer i ledande ställning” är det som tidigare kallades för ”insynspersoner”. Det här är styrelse, VD och eventuellt ytterligare vissa personer i en ledningsgrupp förutsatt att de har regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar bolagets framtida utveckling och affärsutsikter. Det är alltså personer med en särskild ställning i bolaget och har inget att göra med vilken information man faktiskt har i det enskilda fallet. De här personerna, och deras närstående, måste enligt artikel 19 i MAR, rapportera sina transaktioner i bolaget direkt till Finansinspektionen och även till bolaget. Personer i ledandes ställning, men inte deras närstående, har också handelsförbud 30 dagar inför rapport. Bolaget ska ha en lista på alla personer i ledande ställning och deras närstående, men det är inte samma sak som loggboken/insiderförteckningen, vare sig den händelsespecifika eller permanenta. Obs att personer i ledande ställning och ”permanenta insiders” är olika saker."

Vad är en permanent insider?

"Enligt artikel 2.2 Genomförande förordningen avses med permanent insider de personer som alltid har tillgång till all insiderinformation. Dessa personer kan läggas till i bolagets permanenta loggbok. Vänligen observera att en permanent loggbok bara ska användas i undantagsfall. Du ska bara lägga till personer som alltid (!) har tillgång till all (!) insiderinformation i bolaget och som alltid får ta del av informationen i samma ögonblick som den är identifierad som insiderinformation. Vårt råd är att inte använda den permanenta loggboken eftersom den inte är obligatorisk och eftersom den skapar med förvirring än den hjälper. Inkludera istället dessa personer i varje händelsebaserad loggbok istället."

Är du intresserad?

Fyll i formuläret för att begära en demo