ComplyLog
Logo InsiderLog

Automatiseer het beheer van uw insiderlijst

Compliance-manager gebruikt software voor beheer van insiderlijsten - InsiderLog

Onze software heeft alle functies voor gegarandeerde compliance met de Europese Verordening betreffende Marktmisbruik (MAR), zodat u een hoop tijd en zorgen kunt besparen

Tijdbesparende automatiseringsoplossing - InsiderLog

Tijdbesparende automatisering

Digitale insiderlijsten worden online aangemaakt en onderhouden, zodat u significant tijd bespaart. Insiders voeren de relevante gegevens zelf in en automatische herinneringen zorgen ervoor dat alle benodigde stappen MAR-conform worden uitgevoerd. Zo wordt compliance een stuk eenvoudiger.

Risico’s beperken en regels naleven

Verminderd risico

Met InsiderLog kunt u altijd gerust zijn dat u op ieder moment voldoet aan de criteria van de MAR. U kunt uitgestelde openbaarmaking documenteren, toegang beperken tot alleen bevoegde personen, alle wijzigingen in de lijst bijhouden, de juiste bevestigingen en tijdstempels registreren en melding doen bij uw lokale financiële autoriteit.

Software voor het beheer van insiderlijsten

Eén oplossing, verschillende lijsten

InsiderLog houdt het allemaal voor u bij: Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid (PDMR), nauw verbonden personen, en ontvangers van financiële informatie. Ook de correcte conversie van een vertrouwelijkheidslijst naar een insiderlijst is geen enkel probleem.

InsiderLog is een geautomatiseerde online tool voor het beheer van insiderlijsten en andere lijsten. Ruim 900 uitgevende instellingen, advocaten- en notarissenkantoren, banken en accountants in heel Europa vertrouwen voor hun compliance op InsiderLog

Securitas
SAS

Ontdek hoe InsiderLog compliance vereenvoudigt

Bekijk de video

Bespaar tijd en waarborg als uitgevende instelling uw compliance met de MAR

Het kost onnodig veel tijd om insiderlijsten handmatig bij te houden – tijd die uw mensen veel beter kunnen besteden. Met de digitale automatisering van InsiderLog bespaart u niet alleen tijd, u vermindert hiermee ook de risico's van handmatige verslaglegging.

Aanmaak en beheer van insiderlijsten in SaaS-oplossing - InsiderLog

Beheer als consultant probleemloos meerdere klanten en accounttoegang

Veel bedrijven binnen de consultancy houden meerdere insiderlijsten bij, die verschillende klanten afdekken. InsiderLog is hierop gebouwd en maakt het mogelijk om de lijsten en de gegevens van verschillende klanten goed gescheiden te houden en toch overzicht te bieden.

Cliënten en toegang tot account(s) beheren voor adviesbureaus

Deze oplossing biedt ons vooral de zekerheid dat we voldoen aan onze verplichtingen. We weten dat personen met voorkennis worden geïnformeerd, een e-mail ontvangen en de gegevens invullen. We kunnen alle informatie die we ontvangen traceren. Dat is efficiënter, levert een tijdswinst op en stelt ons in staat om goed toezicht te houden.

Accor
Tijdbesparende en conformerende softwareoplossing - InsiderLog

Bespaar tijd en waarborg instelling uw compliance met de MAR

  • Automatische herinneringen
  • Houd alle wijzigingen automatisch bij
  • Insiderlijsten met wachtwoordbeveiliging
  • Uitgestelde openbaarmaking
  • De autoriteiten informeren
Veilige, betrouwbare en AVG-conforme softwareoplossing - InsiderLog

Technische configuratie en beveiliging

InsiderLog volgt de nieuwste praktijken in de branche om een veilige en betrouwbare software te garanderen, die voldoet aan alle relevante regelgeving aangaande gegevensbescherming, inclusief de AVG. InsiderLog is een SaaS-oplossing.

Veelgestelde vragen

Wat is voorwetenschap?

"De MAR geeft een uitgebreide definitie. Volgens artikel 7 van de MAR is voorwetenschap “niet openbaar gemaakte informatie die concreet is, die direct of indirect betrekking heeft op één of meerdere uitgevende instellingen of financiële instrumenten en waarvan openbaarmaking een aanzienlijke invloed kan hebben op de koers van deze financiële instrumenten of op de koers van gerelateerde afgeleide financiële instrumenten.” Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen vertrouwelijke informatie en koersgevoelige informatie, ofwel informatie die van invloed kan zijn op de beslissingen en dus het gedrag van beleggers. Er zijn geen officiële maatstaven of standaarden voor het vaststellen van voorwetenschap (zoals een verwachte stijging van de aandelenkoers met x% of een ordergrootte van minimaal y% van het totale verhandelde volume). Of er al dan niet sprake is van voorwetenschap, moet daarom per geval worden beoordeeld. De volgende factoren kunnen hierbij een rol spelen: (i) de verwachte impact van de beslissing, het feit of de omstandigheid, afgezet tegen de activiteiten van het bedrijf als geheel; (ii) het belang van de informatie voor de factoren die bepalend zijn voor de koers van de financiële instrumenten van het bedrijf, of (iii) alle andere marktvariabelen die van invloed kunnen zijn op de koers van de financiële instrumenten."

Wanneer stel ik een insiderlijst op?

"Volgens artikel 18 van de MAR moet een bedrijf een lijst opstellen van alle personen die kunnen beschikken over voorwetenschap (de zogeheten insiderlijst). Het gaat hierbij om personen die in dienstverband bij het bedrijf werken, maar ook om personen die op een andere manier taken uitvoeren waardoor ze over voorwetenschap kunnen beschikken, zoals adviseurs, accountants of ratingbureaus. De insiderlijst moet direct worden opgesteld als er binnen een bedrijf sprake is van informatie die kan worden aangemerkt als voorwetenschap. De lijst moet zorgvuldig worden bijgehouden en onmiddellijk worden aangepast als er nieuwe personen zijn die toegang hebben tot deze informatie. Bij elke update moeten datum en tijd van de betreffende wijziging worden vermeld."

Hoe werkt uitstel van openbaarmaking?

"In artikel 17 van de MAR staat dat een bedrijf voorwetenschap zo snel mogelijk openbaar moet maken. Volgens artikel 17.4 van de MAR kan een bedrijf de openbaarmaking uitstellen als het aan de volgende drie voorwaarden voldoet: (i) onmiddellijke openbaarmaking brengt naar verwachting schade toe aan de rechtmatige belangen van het bedrijf; (ii) het is niet waarschijnlijk dat er sprake is van misleiding; en (iii) het bedrijf is in staat om de vertrouwelijkheid van de informatie te garanderen. Als de openbaarmaking van voorwetenschap wordt uitgesteld, moet het bedrijf de AFM hier direct na openbaarmaking over informeren"

Wie gelden er als “personen met leidinggevende verantwoordelijkheden”?

"“Personen met leidinggevende verantwoordelijkheden” (PDMR) werden vroeger “insiders” genoemd. Dit zijn de leden van de raad van bestuur, de CEO en andere personen in het managementteam die op regelmatige basis over voorwetenschap beschikken en de macht hebben om strategische beslissingen te nemen die van invloed kunnen zijn op toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten. Anders gezegd: een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheden heeft een belangrijke en bijzondere positie binnen het bedrijf. Het gaat hier dus niet om de informatie waarover deze persoon in afzonderlijke situaties beschikt. Volgens artikel 19 van de MAR moeten deze personen en de mensen in hun directe omgeving hun transacties in aandelen of andere effecten van het bedrijf melden bij het bedrijf en de AFM. Daarnaast mogen personen met leidinggevende verantwoordelijkheden gedurende de 30 dagen vóór de publicatie van een tussentijds financieel verslag of een jaarverslag geen transacties doen. Dit geldt niet voor de personen in hun directe omgeving"

Wie gelden er als “personen met permanente voorwetenschap”?

"Volgens artikel 2.2 van de uitvoeringsverordening kunnen “personen met permanente voorwetenschap” op elk gewenst moment beschikken over alle nog niet openbaar gemaakte informatie van het bedrijf. Zij kunnen worden opgenomen in de lijst met personen met permanente voorwetenschap. Houd er rekening mee dat deze lijst alleen personen mag bevatten die op elk gewenst moment (!) kunnen beschikken over alle (!) nog niet openbaar gemaakte bedrijfsinformatie en altijd onmiddellijk toegang hebben tot nieuwe informatie. Wij adviseren de lijst van personen met permanente voorwetenschap niet te gebruiken. Het is niet verplicht en zorgt alleen maar voor extra onduidelijkheid. Neem deze personen in plaats daarvan op in afzonderlijke insiderlijsten."

Interesse?

Vul het formulier in om een demonstratie aan te vragen