Marknadsmanipulation, en form av marknadsmissbruk, är den olagliga handlingen där man på ett konstgjort sätt förändra utbud och efterfrågan på ett finansiellt värdepapper för att lura andra marknadsaktörer. Till exempel genom att lägga falska ordrar för att driva upp priset på ett visst värdepapper.

Metoder för marknadsmanipulation

Vanliga metoder för marknadsmanipulation inkluderar:

Spoofing (förfalskning)

Spoofing innebär att man lägger ett stort antal falska köp- eller säljorder för att justera priset på ett värdepapper uppåt respektive nedåt. Marknaden tolkar denna aktivitet som ett bevis på en förändrad efterfrågan och priset kommer att röra sig i den riktning som gynnar förfalskaren innan de annullerar ordern.

Churning

Churning är när mäklare använder en kunds konto för att handla värdepapper i överdriven utsträckning i syfte att samla in provisioner och utan hänsyn till kundens investeringsmål. Detta möjliggörs när en mäklare tjänar provisioner på varje handel snarare än en fast avgift, vilket ökar intäkterna med varje transaktion.

Pump and dump

Pump-and-dump-metoden innebär att man använder falsk eller överdriven information för att göra investeringsrekommendationer, vilket ökar hypen kring en aktie eller säkerhet. Gärningsmannen kan sedan sälja sina innehav till ett högre pris.

Painting the tape

Painting the tape är en metod för marknadsmanipulation där marknadsaktörer köper och säljer sinsemellan för att skapa en illusion av efterfrågan. Detta ökar handelsvolymen kring ett specifikt värdepapper. Aktörerna som manipulerar tjänar pengar genom att sälja sina innehav till nytillkomna investerare som inte är medvetna om det fula spelet.

Potentiella effekter på marknaden

Marknadsmanipulation försämrar en effektiv marknads funktion och kan ha en betydande inverkan på ekonomin. Den förändrar prissättningsmekanismerna och försvagar grunderna för en effektiv kapitalfördelning. Dessa effekter försämrar avsevärt det allmänna förtroendet för finansmarknadernas funktion och kan leda till minskat deltagande.

EU-regleringar relaterade till marknadsmanipulation

EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) belyser otillbörliga metoder som marknadsmanipulation, insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation. Enligt förordningen kan följande påföljder utdömas om en enhet bryter mot förordningen:

  • Ett domstolsföreläggande
  • Återbetalning av vinster som erhållits på grund av oegentligheten
  • En offentlig varning som avslöjar enhetens identitet och typen av manipulation
  • Avstängning från position som investeringsförvaltare
  • Böter på upp till 5.000.000 euro för fysiska personer och upp till 15.000.000 euro eller 15% av årsomsättningen för juridiska personer.

Verkställighet

Tillsynsmyndigheten för marknadsmanipulation använder sig av olika metoder och tekniker för att identifiera och förhindra olaglig handel. MAR kräver att företagen upprätthåller insiderlistor och register över alla transaktioner som bevis för eventuella oegentligheter.

Tillsynsmyndigheten kan använda övervakningssystem, dataanalys och interna utredningar för att identifiera förövare.