Een Persoon die Managementverantwoordelijkheden Vervult (PDMR) verwijst naar elk individu dat autoriteit heeft over de uitgever. De Markt Misbruik Verordening (MAR) Artikel 3(1)(25) definieert PDMR als:

  1. Leden van de management-, toezicht- en administratieve organen van de uitgever.
  2. Andere senior-level executives met regelmatige toegang tot voorkennis en de autoriteit om beslissingen te nemen die direct of indirect de vooruitzichten van effecten kunnen beïnvloeden.

Wie kwalificeert als een PDMR?

Volgens de bovengenoemde definitie van PDMR in MAR:

  1. De eerste categorie verwijst naar de raad van bestuur, CEO, president en sommige COO’s.
  2. De tweede categorie omvat typisch leden van de managementgroep van de uitgever. Wie kwalificeert als een PDMR in deze categorie hangt voornamelijk af van de grootte en bedrijfsvoering van een organisatie.

Wat zijn de risico’s van insiderhandel?

Vanwege hun positie binnen een bedrijf zullen PDMR’s vaak toegang hebben tot voorkennis met betrekking tot financiële effecten en, in deze omstandigheden, moeten zij op de evenement-gebaseerde insiderlijst voor die informatie worden geplaatst.

MAR verbiedt de onwettige openbaarmaking van voorkennis die de prijs van effecten zou kunnen beïnvloeden als deze openbaar werd gemaakt. PDMR’s bezitten vaak dergelijke informatie, en het gebruiken ervan om hun handel te informeren zou een overtreding zijn. Dit is een van de redenen achter gesloten perioden in MAR, gedurende welke een PDMR niet kan handelen in de aandelen van hun bedrijf gedurende 30 kalenderdagen voor de aankondiging van een tussentijds financieel rapport of jaarverslag.

PDMR-verplichtingen

PDMR’s hebben de volgende verplichtingen om naleving van MAR te waarborgen:

Disclosure requirements

Volgens Artikel 19 van MAR zijn PDMR’s verplicht de uitgever en de regelgevende instanties op de hoogte te stellen als zij van plan zijn persoonlijke transacties uit te voeren met de financiële effecten van de uitgever die toegestaan zijn voor handel op de EU-markten.

Bovendien moeten PDMR’s die transacties uitvoeren met emissierechten de regelgevende autoriteiten informeren over hun betrokkenheid bij de veilingen van die en bijbehorende derivaten. De uitgever moet de kennisgeving binnen drie werkdagen na de transactie openbaar maken.

Rapportageverplichtingen

PDMR’s moeten de relevante autoriteiten informeren over alle personen die kwalificeren als hun nauw verbonden personen (PCAs). Ze moeten ook de PCAs schriftelijk op de hoogte stellen van hun verplichtingen onder MAR Artikel 19.

Voorafgaande goedkeuringsprocedures

PDMR’s moeten een kennisgeving van hun voornemen om te handelen in de financiële instrumenten van het bedrijf indienen. De uitgever heeft dan drie werkdagen om deze informatie te openbaren.

Gesloten periodes

Een gesloten periode onder MAR is de tijd vóór de publicatie van officiële openbare winstrapporten. Zelfs als deze informatie niet nauwkeurig is, is het PDMR’s en andere bedrijfsfunctionarissen verboden om enige transacties uit te voeren met de financiële effecten van de uitgever tijdens deze periode.