Intern klokkenluiden is het melden van elk wangedrag op de werkvloer aan een aangewezen persoon of afdeling binnen de organisatie. Extern klokkenluiden gebeurt wanneer de klokkenluider zijn zorgen rapporteert aan een derde partij, niet verbonden aan de organisatie waarin de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden.

Typen van klokkenluiden

Er zijn drie hoofdtypen:

Intern klokkenluiden

Intern klokkenluiden omvat het melden van wangedrag en andere misstanden via de kanalen van de werkplek. De zaak wordt privé gehouden terwijl een intern onderzoeksteam de situatie afhandelt.

Interne kanalen kunnen worden beheerd door HR, de bedrijfscompliance afdeling, de auditcommissie of elke andere onpartijdige partij. De klokkenluider gebruikt een kanaal zoals een digitaal hulpmiddel (d.w.z., klokkenluidersoftware), e-mail of telefoonhotline om hun melding te doen.

Extern klokkenluiden

Extern klokkenluiden wordt uitgevoerd via instanties die door de nationale autoriteiten als geschikt zijn aangewezen. Dit kunnen overheidsinstanties zijn, de politie en aangewezen autoriteiten, zoals de financiële toezichthouders.

Openbare bekendmaking

Een andere optie voor het luiden van de klok is om naar de pers of sociale media te gaan en de kwestie openbaar te maken. Voor bedrijven kan dit leiden tot reputatieschade en andere negatieve gevolgen, daarom wordt bedrijven geadviseerd om interne meldingskanalen te implementeren om meldingen intern aan te moedigen.

Overwegingen voor het kiezen tussen intern en extern klokkenluiden

De EU-richtlijn voor klokkenluiders en de nationale wetten die als gevolg van de implementatie ervan zijn gecreëerd, moedigen klokkenluiders aan om in eerste instantie intern te melden. Dit biedt de organisatie de mogelijkheid om problemen te corrigeren.

Echter, als de klokkenluider niet tevreden is met de manier waarop de melding is afgehandeld, of gelooft dat zij onrechtvaardig zullen worden vergolden voor het maken van hun melding, kunnen zij melden bij een aangewezen externe instantie.

Bovendien, als de meldende persoon niet tevreden is met de manier waarop de externe partij hun klacht heeft onderzocht, of zij vrezen dat het wachten op een onderzoek kan leiden tot schade aan bewijs of een gevaar voor levens, kunnen zij ervoor kiezen om met de media te praten en publiciteit te krijgen voor hun klacht op die manier.