ComplyLog
Logo IntegrityLog

Erbjud säker visselblåsning online

Sätt upp er egen miljö på bara några minuter.

Efterlevnadsansvarig som hanterar visselblåsarrapporter

IntegrityLog är ett enkelt onlineverktyg som möjliggör säker och anonymiserad rapportering av alla potentiella etiska överträdelser och förseelser

Automatisk sinnesro – IntegrityLog

Automatiserad trygghet

IntegrityLog kan automatisera visselblåsning i företaget, spara dyrbar tid och se till att du efterlever kraven på ett enkelt och säkert sätt. Allt är skräddarsytt enligt kraven för din specifika organisation.

Minska riskerna och säkra efterlevnad

En unik och säker portal

Du får din egen unika webbadress för visselblåsare som är tillgänglig för både medarbetare och compliance-teamet. Vi säkerställer att processen följer lokala riktlinjer för hantering av personuppgifter och du kan välja om anonyma rapporter (AA) ska inkluderas eller inte.

Instrumentpanel rapportärenden KPI

Enkel rapportering via översikten

Du kan i varje steg se en översikt som visar alla obekräftade, utgående och slutförda åtgärder så att du alltid vet var i ärendet du befinner dig. Du kan när som helst ladda ner rapporter för att se användbar företagsinformation om antal och typ av varningar samt hur många som fortfarande håller på att utredas eller har avslutats.

Sätt upp er egna säkra visselblåsningsmiljö på några minuter.

Testa själv

Samla endast in den data du behöver

Du har full kontroll över den data ni samlar in i IntegrityLog. Det här betyder att du enkelt kan anpassa systemet efter era förutsättningar och krav.

Case Topic Mobile App Screenshot Whistleblowing Solution

Skydda er data och säkerställ compliance med GDPR

IntegrityLog följer senaste marknadspraxis för att skydda visselblåsares identitet. Plattformen är helt compliant med GDPR.

Identifiering och rapportering för visselblåsare – IntegrityLog

Gör er redo för EUs visselblåsardirektiv

 • Ta emot visselblåsningsrapporter online 24/7
 • Följ enkelt case online och logga all relaterad aktivitet
 • Skydda visselblåsares identitet
 • Övervaka alla rapporter med en kraftfull dashboard

Övervaka och spåra alla ärenden med en effektiv instrumentpanel

Anpassa “look and feel”

IntegrityLog kan anpassas efter ert företags grafiska profil. Med er logotyp och färgprofil så får ni ett system som ger en bra upplevelse och ingjuter förtroende.

Anpassa ärenderapport för visselblåsare – IntegrityLog

Skaffa ett fullt compliant visselblåsarsystem

Professionel

 • 24/7 online portal
 • Anonym rapportering
 • Rapport-dashboard
 • Case management
Från 16 500SEK / år Start trial

Premium onboarding support

 • On-boarding
 • Grafisk anpassning
 • Säkerhetsöverlämning
7500SEK
Kom igång med IntegrityLog

Sätt upp en egen miljö på några minuter och erbjud en säker visselblåsningslösning till er organisation.

Interested? Request a demo or contact our team to find out more.
Interested? Request a demo or contact our team to find out more.

Vanliga frågeställningar om visselblåsningssytem

Är interna visselblåsningssystem obligatoriska?

Ja, de blir obligatoriska med införandet av EUs visselblåsningsdirektiv. Systemet måste bestå av en konfidentiell rapporteringskanal, såsom en webbportal eller dedikerad telefonlinje.

Vad är deadline för att säkerställa regelefterlevnad av EUs visselblåsningsdirektiv?

Alla privata organisationer med fler än 250 anställda eller kommuner med fler än 10 000 invånare måste implementera ett internt system senast den 17e december 2021. För organisationer med 50-249 anställda så är deadline istället 17e december 2023.

Hur ska vi hantera rapporter?

Organisationer kan också besluta att använda en oberoende ombudsfunktion för detta ändamål. Men de kan också välja att utse interna personer för att behandla rapporterna. I vilket fall som helst bör den som tittar på rapporten svara till visselblåsaren med detaljer om alla åtgärder som ska vidtas och orsakerna bakom besluten. EUs visselblåsningsdirektiv föreskriver att organisationer måste svara på interna rapporter inom tre månader efter att de mottagit en rapport.

Ska vi tillåta anonyma rapporter?

I EU beror det på vilket land/länder du verkar i. Direktivet anger i artikel 6 att det är upp till varje medlemsland att avgöra om organisationer kan acceptera anonyma rapporter i sina jurisdiktioner. Så du bör konsultera de lokala lagarna för att veta om anonym rapportering är tillåten.

Kan vi använda IntegrityLog med andra rapporteringskanaler?

Ja, IntegrityLog kan till exempel kompletteras med en telefonlinje. Båda dessa interna rapporteringskanaler utgör ett bra komplement till varandra. De visselblåsare som är oroliga för att få sin röst igenkänd kan skicka rapporter via IntegrityLogs onlineportal.