complylog
IntegrityLog Logo

Säker och anonym visselblåsning online

IntegrityLog är ett enkelt onlineverktyg som möjliggör säker och anonymiserad rapportering av alla potentiella etiska överträdelser och förseelser

Automatiserad trygghet

IntegrityLog kan automatisera visselblåsning i företaget, spara dyrbar tid och se till att du efterlever kraven på ett enkelt och säkert sätt. Allt är skräddarsytt enligt kraven för din specifika organisation.

En unik och säker portal

Du får din egen unika webbadress för visselblåsare som är tillgänglig för både medarbetare och compliance-teamet. Vi säkerställer att processen följer lokala riktlinjer för hantering av personuppgifter och du kan välja om automatiska varningar (AA) ska inkluderas eller inte.

Enkel rapportering via översikten

Du kan i varje steg se en översikt som visar alla obekräftade, utgående och slutförda åtgärder så att du alltid vet var i ärendet du befinner dig. Du kan när som helst ladda ner rapporter för att se användbar företagsinformation om antal och typ av varningar samt hur många som fortfarande håller på att utredas eller har avslutats.

With the implementation of the EU Whistleblowing Directive, there is a pressing requirement to effectively protect youI och med genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv är det viktigt att följa kravet på att effektivt skydda medarbetarna och företagetr employees and company.

Är du intresserad?

Fyll i formuläret för att boka en demo